Wszystko dla bezpiecznych poboczy dróg

Słup ZIPpole

           – do wszelkich zastosowań w zakresie infrastruktury drogowej

           – do instalacji w każdym rodzaju podłoża

           – wygina się ku ziemi przy uderzeniu z każdej strony – zawsze
bezpieczny

           – do 20 m

           – odporny na duże obciążenie wiatrem

           – posiada atest dla wszystkich klas bezpieczeństwa biernego: HE – NE.

Elementem składającym się na właściwości słupa z cechami bezpieczeństwa biernego jest między innymi sposób jego instalacji. Niezależnie jednak od sposobu montażu w podłożu, słup ZIPpole każdorazowo ugina się w dół przy uderzeniu samochodu,. Dlatego słup ZIPpole zawsze będzie bezpieczny.

Od wybranej metody instalacji zależy jednak klasa bezpieczeństwa biernego słupa. Aby zapewnić najwyższy poziom pochłaniania energii, czyli maksymalnie spowolnić pojazd uderzający w słup ZIPpole, najlepiej zamontować go poniżej poziomu gruntu.


Read more about how and where to use passive safe poles